Blogi: Opetussuunnitelman uudistaminen korkeakoulussa – Osat I-III

 

 

 

 

 

”Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä korkeakouluilla on merkittävä itsemääräämisoikeus opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lainsäädäntö määrittelee lähinnä opintojen rakenteen, laajuuden sekä tutkintojen tason kansallisen viitekehyksen mukaan (tasot 6–8). Tutkintokoulutusten opetussuunnitelmia on uudistettava aika-ajoin, tyypillisesti työelämän osaamisvaatimuksiin nivoutuen. Kuvaan kolmiosaisessa blogikirjoitussarjassa opetussuunnitelmien uudistamisen kolmivaiheisen toteutusmallin ja käsittelen esimerkkien kautta mallin hyödyntämistä tutkintokoulutuksen opetussuunnitelmauudistuksessa.”, tiivistää Esa Virkkula kolmioisaisessa blogisarjassaan.

Lue lisää OAMK Journalista:
https://oamk.fi/oamkjournal/2022/opetussuunnitelman-uudistaminen-korkeakoulussa-osa-i-koulutuksen-tarkoitus/
https://oamk.fi/oamkjournal/2022/opetussuunnitelman-uudistaminen-korkeakoulussa-osa-ii-ydinosaamisesta-osaamisprofiilin-laadintaan/
https://oamk.fi/oamkjournal/2022/opetussuunnitelman-uudistaminen-korkeakoulussa-osa-iii-osaamisteemat/

Julkaistu: 8.8.2022

Ammattikasvatuksen aikakauskirja