Kirjoittajakutsu 2/2023 teemanumeroon

Asiantuntijaksi kasvaminen hajautetuissa hybridiyhteisöissä

Hybridit, eli kasvokkain ja verkossa oppimisen ja työskentelyn tavat ovat nopeasti muodostumassa uudeksi normaaliksi pandemian jälkeisessä yhteiskunnassa. Samanaikaisesti yhteisöllisyyden ja yhteisöön kuulumisen kokemuksen merkitys on entisestään korostunut sosiaalisen eristäytymisen aikana. Tutkimusta hybridiyhteisöistä ja hybridistä yhteisöllisyydestä ei kuitenkaan ole vielä juurikaan saatavilla. Tämä teemanumero vastaa osaltaan tähän tarpeeseen.

Tähän Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon kutsutaan tutkimus- ja katsausartikkeleita sekä puheenvuoroja, jotka tarkastelevat hajautettuja hybridiyhteisöjä ammatillisen kasvun ja kasvatuksen konteksteissa. Artikkelien toivotaan liittyvän aiheeseen laajasti eri näkökulmista painottaen erityisesti hybridin oppimisen ja hybridiyhteisöön kytkeytymisen keskeisiä kysymyksiä koulutuksen ja työelämän rajapinnassa.

Teemanumeron artikkelien kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Artikkeleiden sisällöt voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 • Miten tulkitsemme ja ymmärrämme hybridin yhteisöllisyyden erilaisissa ammatillisen oppimisen konteksteissa?
 • Miten yhteisöllisyys rakentuu hybrideissä ympäristöissä?
 • Millaista on ammatillisen identiteetin kehittyminen hybridissä ympäristössä?
 • Miten työelämän hybridit yhteisöt vaikuttavat työssäoppimiseen ja ammatilliseen kasvuun?
 • Kuinka luottamus ja turvallisuuden tunne syntyvät hybridiyhteisössä?
 • Miten hybridit toimintaympäristöt vaikuttavat hyvinvointiin?
 • Kuinka moninaisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio toteutuvat hybrideissä toimintaympäristöissä?

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review).

Numeron teematoimittajina ovat Hanna Teräs (TAMK), Timo Nevalainen (TAMK), Merja Sinkkonen (TAMK) ja Annukka Tapani (TAMK). Ammattikasvatuksen aikakauskirjan puolesta mukana on toimittaja Sonja Niiranen.

Toimitusprosessin aikataulu:

Artikkelikäsikirjoitukset lähetetään 16.12.2022 mennessä osoitteeseen hanna.teras@tuni.fi

Ehdotuksessa tulee olla:

 • otsikko
 • lähdeviittaukset APA7-tyylin mukaisesti
 • kirjoittajien nimet ja yhteystiedot, yhteyshenkilönä toimiva kirjoittaja (’corresponding author’) alleviivattuna
 • enintään 500 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä
 • korkeintaan 5000 sanan laajuinen käsikirjoitus (ei-referoitavien tekstien korkeintaan 2500 sanaa)
 • lähdeluettelo

Yhteyshenkilönä toimivalle kirjoittajalle lähetetään teematoimittajien palaute ja tarkempi tieto prosessin jatkumisesta 21.12.2022 mennessä.

Kirjoitusohjeet:

Lehti noudattaa tarkasti APA:n mukaisia tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Tarkemmat lehden ohjeet voi katsoa verkkosivulta: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Kysy lisää: hanna.teras@tuni.fi

Julkaistu: 16.8.2022

Ammattikasvatuksen aikakauskirja