Kirjoittajakutsu 4/2022 teemanumeroon

Eettinen kestävyysosaaminen ammattikasvatuksessa

Teknologisoituvassa maailmassa kohtaamme kompleksisia ongelmia, joita on vaikea – ehkä jopa mahdoton – ratkaista yksiselitteisesti. Suurimpia haasteita ovat ympäristöön liittyvät kysymykset, joista polttavimpia ovat ilmastonmuutos ja lajikato. Aikaamme on kuvattu jopa ekokriisin aikakaudeksi. Ympäristön ongelmat kietoutuvat monin tavoin toisaalta talouteen ja tuotantoon, toisaalta kysymyksiin oikeudenmukaisuudesta niin globaalisti ja kansallisesti kuin alueellisestikin. Nämä ongelmat ovat luonteeltaan ekologisia ja sosiaalisia. Ongelmat ovat sisäkkäisiä ja yhteen punoutuneita: yhtä ei voi ratkaista ilman, että samalla yritettäisiin selvitellä muita. Näiden ratkaisu edellyttää moninäkökulmaista osaamista ja eettistä viisautta.

Ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa tulisi pyrkiä kehittämään eettistä kestävyysosaamista, joka tuo myös työelämän toimijat mukaan osaksi ratkaisujen hakemista. Tämä edellyttää korkeatasoista koulutusta ja uudenlaista pedagogista osaamista.

Tähän Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon kutsutaan tutkimus- ja katsausartikkeleita sekä puheenvuoroja, jotka tarkastelevat koulutuksen mahdollisuuksia tunnistaa ja toteuttaa eettisen kestävyysosaamisen tarpeita ja ratkaisuja. Artikkelien toivotaan liittyvän aiheeseen laajasti eri näkökulmista painottaen erityisesti etiikan, sivistyksen, viisauden ja pedagogiikan kannalta keskeisiä kysymyksiä koulutuksen ja työelämän rajapinnassa.

Teemanumeron artikkelien kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Artikkeleiden sisällöt voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 • Miten tulkitsemme ja ymmärrämme eettisen kestävyysosaamisen ammattikasvatuksessa?
 • Mitä ovat kestävät arvot ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulupedagogiikassa?
 • Miten ja millaista arvomaailmaa ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulun pedagoginen toiminta rakentaa?
 • Millaista on ekososiaalinen sivistys ammatillisena ja korkeakoulupedagogisena toimintana?
 • Miten ammatillinen ja korkeakoulupedagogiikka on mahdollistamassa eettisesti kestävää osaamista?
 • Miten ammatillisen ja korkeakoulujen pedagoginen toiminta huomioi kompleksisuuden ja moninäkökulmaiset ongelmat?

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review).

Numeron teematoimittajina ovat Jani Siirilä (Haaga-Helia AOKK), Hannu L. T. Heikkinen (Jyväskylän yliopisto), Kimmo Mäki (Haaga-Helia AOKK) ja Liisa Postareff (HAMK). Ammattikasvatuksen aikakauskirjan puolesta mukana on toimittaja Sonja Niiranen.

Toimitusprosessin aikataulu:

Artikkelikäsikirjoitukset lähetetään 9.5.2022 mennessä osoitteeseen jani.siirila@haaga-helia.fi

Ehdotuksessa tulee olla:

 • otsikko
 • lähdeviittaukset APA7-tyylin mukaisesti
 • kirjoittajien nimet ja yhteystiedot, yhteyshenkilönä toimiva kirjoittaja (’corresponding author’) alleviivattuna
 • enintään 500 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä
 • korkeintaan 5000 sanan laajuinen käsikirjoitus (ei-referoitavien tekstien korkeintaan 2500 sanaa)
 •  lähdeluettelo

Yhteyshenkilönä toimivalle kirjoittajalle lähetetään palaute 30.5.2022 mennessä.

Kirjoitusohjeet:

Lehti noudattaa tarkasti APA:n mukaisia tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Tarkemmat lehden ohjeet voi katsoa verkkosivulta: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Kysy lisää: jani.siirila@haaga-helia.fi

Julkaistu: 1.12.2021

Ammattikasvatuksen aikakauskirja