Kirjoittajakutsu teemanumeroon ”Yhteisöllisyys ja hyvinvointi digitaalisessa työssä” (3/2021)

Kutsumme tutkijoita, asiantuntijoita ja kehittäjiä kirjoittamaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjan Yhteisöllisyys ja hyvinvointi digitaalisessa työssä – teemanumeroon 3/2021.

Työelämän nopea ja voimakas digitalisoituminen on muuttanut työn tekemistä ja työntekijöiden osaamisvaatimuksia monin tavoin. Digitaalisuuden myötä lisääntynyt uusien teknologioiden opettelu, työtehtävien ja projektien amebamaisuus ja työn abstrahoituminen tuottavat haasteita ja kuormittavat työntekijöitä eri tavoin. Muutokset koskettavat työntekijöiden nykyisiä ja tulevia osaamisvaatimuksia sekä heidän hyvinvointiaan työssä. Työn uudenlainen kuormittavuus tuottaa lisähaasteita digitaaliseen työhön.

Tähän Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon toivotaan käsikirjoituksia tutkimuksista, jotka käsittelevät yhteisöllistä työtä, teknologista osaamista, työntekijöiden hyvinvointi ja teknostressiä digitaalisissa työympäristöissä ammatillisessa ja koulutuksellisessa kontekstissa.

Teemanumeroon haetaan referee-käsikirjoituksia seuraavista aiheista:

Teknologinen osaaminen digitaalisissa työympäristöissä
Hyvinvointi digitaalisessa työssä
Teknologiataidot ja teknostressi
Yhteisöllinen oppiminen digitaalisissa ammatillisissa ympäristöissä,
Osaamisen kehittäminen työhyvinvoinnin edistäjänä, ja
Yhteisöllinen digitaalinen työ ja vuorovaikutus.

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review).

Teemanumeron toimittavat Kirsi Lainema, Kirsi Syynimaa, ja professori Raija Hämäläinen.

Abstraktit pyydetään lähettämään teemanumeron vieraileville toimittajille sähköpostitse osoitteeseen kirsi.k.lainema@jyu.fi 31.1.2021 mennessä. Abstraktin enimmäispituus on 500 sanaa. Abstraktista tulee käydä ilmi tutkimuksen olennaiset piirteet tutkimuksen luonteesta riippuen esim. viitekehys, tutkimustehtävä, menetelmät sekä (odotetut) tulokset ja päätelmät. Vierailevat toimittajat lähettävät palautteen abstraktin sopivuudesta teemanumeroon 16.2.2021. Teemanumeroon soveltuvat käsikirjoitukset toimitetaan vieraileville toimittajille sähköpostin liitetiedostona 15.4.2021 mennessä.

Kirjoittajaohjeet löytyvät https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Referee-menettelyyn tarjottavien empiiristen artikkelien ja katsausten pituus (lähteineen ja liitteineen, ei sisällä tiivistelmää) on korkeintaan 5000 sanaa, ei-referoitavien artikkelien ja katsausten korkeintaan 2500 sanaa. Kaikissa artikkeleissa noudatetaan kirjoitustyylin ja lähteisiin viittaamisen osalta APA-tyyliä.

Julkaistu: 3.12.2020

Ammattikasvatuksen aikakauskirja