Tule vierailevaksi toimittajaksi teemanumeroon!

Nyt haetaan mielenkiintoisia ja ajankohtaisia ehdotuksia Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2022 numeroiden teemoiksi!

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen (JUFO 1), erityisesti ammattikasvatuksen aihepiireihin keskittyvä julkaisu (https://akakk.fi ja https://journal.fi/akakk). Lehti ilmestyy sekä painetussa että sähköisessä muodossa.

Lehden neljästä numerosta 2-4 voivat olla teemanumeroita:
– Numero 1 yleisnumero (ilmestyy 2022 maaliskuun loppuun mennessä)
– Numero 2 teemanumero 1 (ilmestyy 2022 kesäkuun loppuun mennessä)
– Numero 3 teemanumero 2 (ilmestyy 2022 syyskuun loppuun mennessä)
– Numero 4 teemanumero 3 (ilmestyy 2022 joulukuun loppuun mennessä)

Teemanumero kokoaa yhteen referoituja ja ei-referoituja artikkeleita, joissa esitetyt tutkimustulokset tuovat uutta tietoa ja näkökulmia teemaan liittyen. Pääasiassa toivomme referee-menettelyn ehdot täyttäviä artikkeleita, mutta myös ei-referoimattomia voidaan julkaista.

Löytyisikö sinulta intoa ja asiantuntemusta toimia vierailevana toimittajana ja koota teemanumero yksin tai yhdessä kollegasi kanssa? Teemanumero toimitetaan yhteistyössä lehden päätoimittajan ja toimittajien kanssa. Lehden toimittajat vastaavat referee-menettelyyn tarjottujen artikkelien prosessista, vierailevat toimittajat vastaavat kirjoittajakutsun laatimisesta, palautteen antamisesta artikkeliehdotuksille, ei-referee artikkelien kommentoinnista sekä pääkirjoituksen laatimisesta.

Jos mielessäsi on mielenkiintoinen aihe teemanumeroksi, jätä ehdotuksesi Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimitukseen (akakk@ottu.fi) 31.5.2021 mennessä. Lähetä samaan osoitteeseen viestiä, jos tarvitset lisää aikaa teemanumeroehdotuksen laatimiseen.

Teemanumeroehdotus on korkeintaan kahden sivun mittainen esitys, josta käy ilmi seuraavat tiedot:
– Teemanumeron otsikko
– Vierailevien toimittajien nimet, organisaatiot, yhteystiedot sekä kuvaus asiantuntijuudesta teeman parissa
– Kuvaus tarkasteltavasta teemasta ja sen merkityksestä
– Lista mahdollisista teemanumeroon tulevista artikkeleista (jos sellaisia on tiedossa)

Lehden aiempiin teemanumeroihin voit tutustua lehden Journal.fi sivulla (Arkistot).
Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta tekee päätöksen vuoden 2022 numeroiden teemoista 2021 lokakuun alkuun mennessä.

Julkaistu: 26.4.2021

Ammattikasvatuksen aikakauskirja