Artikkeli: Ammatillisen opettajankoulutuksen vaikuttavuus on monipuolista

Ammattikasvatuksen aikakauskirja