Ammattikasvatuksen aikakauskirja

Ammattikasvatuksen aikakauskirja (AKAKK) on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Julkaisufoorumi (JUFO)1-tason tieteellinen, vertaisarvioitu lehtijulkaisu. Aikakauskirjassa julkaistavat tekstit käsittelevät ammattikasvatuksen tutkimusta laaja-alaisesti ammatillisen kasvun, ammattiin johtavan koulutuksen sekä aikuisten työssä oppimisen näkökulmasta. Lehdessä julkaistaan tiedeartikkeleita, puheenvuoroja, haastatteluja ja kirjallisuusarviointeja. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä. Kirjoitustyylin ja lähdeviittausten osalta julkaisu noudattaa APA7-tyyliä.

Ammattikasvatuksen aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 1999 alkaen. Lehden julkaisija on Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry ja kustantaja Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr. Painettu julkaisu postitetaan sekä suoratilaajille että OTTU ry:n jäsenille, jotka saavat Ammattikasvatuksen aikakauskirjan jäsenetuna.

Tieteellisen seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnus on ollut Ammattikasvatuksen aikakauskirjan käytössä 30.3.2017 lähtien ja se on merkitty kaikkiin myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Ammattikasvatuksen aikakauskirjalle on myönnetty avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Tieteellisen seurain valtuuskunnalta.

 

Ammattikasvatuksen aikakauskirja