Yhteystiedot

Kustantaja

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr.
www.okka-saatio.com

Julkaisija

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry
www.ottu.fi

Päätoimittaja

Professori, FT Petri Nokelainen
Tampereen yliopisto
puh. 040 557 4994

Toimittajat

Tutkijatohtori, KT Kaisa Hytönen
Turun kauppakorkeakoulu,
Turun yliopisto
puh. 050 331 6583

Tutkija, KM Eija Lehtonen
Tampereen yliopisto
puh. 050 388 9428

Yliopistonlehtori, KT Sonja Niiranen
Tampereen yliopisto
puh. 050-4636788

Yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, KM Maikki Pouta
Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Turun yliopisto
puh. 050 512 0197

Tutkijatohtori, KT Anna Wallin
Tampereen yliopisto
puh. 050 306 5262

Toimituksen sähköposti

akakk@ottu.fi

Toimitussihteeri

okka-saatio@oaj.fi

Ulkoasu/taitto

Nalle Ritvola, Osakeyhtiö Nallellaan, Tampere

Painopaikka

PunaMusta Oy, Tampere

Ammattikasvatuksen aikakauskirja