Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden artikkeli 2022

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta on valinnut vuoden 2022 artikkeliksi ”Opettajien näkemyksiä globaalien aiheiden käsittelystä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Suomessa”  kirjoittajina Riikka Suhonen, Hannele Cantell, Antti Rajala ja Arto Kallioniemi. Artikkeli on julkaistu vuoden 2022 neljännessä numerossa.

Toimituskunta perustelee valintaansa seuraavasti:

Artikkelissa käsitellään ammatillisten perustutkintojen opettajien näkemyksiä globaalien aiheiden käsittelystä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Suomessa. Monimenetelmällisen tutkimuksen aineisto koostuu opettajien vastauksista (N = 187) keväällä 2022 toteutettuun verkkokyselyyn.

”Aihe on globaalisti tärkeä ja aiemmin liian vähän tutkittu. Tulokset ovat hyvin konkreettisia ja sovellettavissa ammatillisen toisen asteen koulutuksen kehittämisessä.”

”Tulevaisuusorientoitunutta keskustelua aiheesta tarvitaan lisää, ja keskustelun herättäjänä tämä tutkimus toimii erinomaisesti ammatillisen koulutuksen kentällä ja muissakin konteksteissa.”

”Monimenetelmällinen tutkimus vastaa hyvin asetettuihin tutkimuskysymyksiin.”

”Globaalien aiheiden käsittely tuo ammatillisille opiskelijoille taitoja tulevaisuuteen, jossa tarvitaan laaja-alaista näkemystä kompleksisten asioiden ratkaisemiseksi.”

500 euron tunnustuspalkinnon saanut artikkeli julkistettiin 2.11.2023 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä Porissa. Tunnuspalkinnon kirjoittajille luovuttivat Ammattikasvatuksen aikakauskirjan päätoimittaja professori Petri Nokelainen ja kustantajan edustaja, OKKA-säätiön säätiöjohtaja Tuulikki Similä.

Kuvassa Arto Kallioniemi ja Petri Nokelainen (Kuva: Tuulikki Similä)

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta on vuodesta 2011 lähtien valinnut lehdessä julkaistujen tieteellisten referoitujen artikkelien joukosta vuosittain vuoden artikkelin.

Tutustu myös toimituskunnan päätöstiedotteeseen ja lue vuoden 2022 artikkeli.

Julkaistu: 23.11.2023

Vuoden artikkelit

2022 - Opettajien näkemyksiä globaalien aiheiden käsittelystä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Suomessa

Riikka Suhonen, Hannele Cantell, Antti Rajala, Arto Kallioniemi

Lue uutinen Lue artikkeli

2021 - Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen avaintaidot, Eurooppalainen tutkintoviitekehys ja oppilaitosten opetussuunnitelmien kehittäminen

Reijo Miettinen, Tarja Lang, Leila Pehkonen, Kaisa Pihlainen

Lue uutinen Lue artikkeli

2020 - Kohti työelämätaitoja — Ammatillinen opiskelija oppijana työelämän projekteissa

Marjaana Kangas, Heli Ruokamo, Solja Upola

Lue uutinen Lue artikkeli

2019 - Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta

Auli Airila, Pauliina Mattila-Holappa, Anna-Leena Kurki, Mikko Nykänen

Lue uutinen Lue artikkeli

2018 - Tuen tarve, työelämäpainotteisuus ja itsenäisyyden vaatimus ammatillisen koulutuksen kontekstissa

Anna-Maija Niemi, Markku Jahnukainen

Lue uutinen Lue artikkeli

Lisää

Ammattikasvatuksen aikakauskirja