Kirjoittajakutsu 3/2024 teemanumeroon

Tulevaisuuden oppiminen ja kestävyysosaaminen

Työelämän muutokset, digitalisaatio, vastuullisuus ja vihreä siirtymä asettavat koko ajan uusia odotuksia sille, millaisia osaamisia ja valmiuksia työelämään valmistuvilla nuorilla pitäisi olla. Samalla työelämässä jo olevien osaamista on uudistettava. Osaaminen ja odotusten kohtaaminen on entistä tärkeämpää, ja sitä tulisi tehdä yhteistyössä ja vuoropuhelussa oppilaitosten ja työelämän kesken. On odotettavissa, että tulevaisuudessa ammatillisesta koulutuksesta ja korkeakoulutuksesta valmistuvien osaaminen on entistä monipuolisempaa. Uudistuva osaaminen asettaa odotuksia myös opettajille, jotka kouluttavat tulevaisuuden osaajia.

Kestävyysosaamisella tarkoitetaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavaa ammattiosaamista, joka koostuu työprosessin hallintaan, työyhteisössä toimimiseen, toimintaympäristön tuntemukseen ja globaaliin ulottuvuuteen liittyvästä osaamisesta.  Tutkimuksen avulla voidaan vahvistaa tätä kohtaamista ja vuoropuhelua, ja tunnistaa niitä haasteita, joita tulee yhteistyössä ratkaista. Koulutus on keskeisessä roolissa, kun mietitään, mihin Suomi on menossa tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana.

Digitalisaatio näkyy vahvasti jo monissa työtehtävissä ja tulevaisuudessa monimuotoisen datan rooli tulee kasvamaan. Työ pohjautuu vahvasti dataan ja siitä tehtäviin analyyseihin. Toisaalta tekoälyn kehittyminen tulee muuttamaan myös asiantuntijatyötä. Koulutuksessa korostuu opiskelijoiden hyvinvointi – koronan jälkeen opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen on tullut korostuneesti oppilaitosten arkipäivään.

Näitä teemoja käsitellään Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä 2.– 3.11.2023 Porissa. Teemanumeron artikkeliehdotukset tullaan kokoamaan tutkimuspäivien aikana järjestettävistä teemaryhmistä, joissa käsitellään ammattikorkeakoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä monipuolisista näkökulmista. Tutkimuspäivillä ovat tarjolla seuraavat teemaryhmät:

 1. opiskelijoiden osaamistaso ja työelämän odotusten kohtaaminen
 2. vastuullisuus ja monimuotoisuus työelämässä ja koulutuksessa
 3. tulevaisuuden teknologiat, kestävyys ja osaamisen vahvistaminen
 4. opiskelijoiden hyvinvointi
 5. tekoäly ja oppiminen: teknologia vai ihminen keskiössä
 6. miten ratkaistaan osaamisvaje
 7. kun työelämän odotukset kasvavat: kohti monipuolistuvaa osaamista
 8. datan hyödyntäminen tulevaisuuden työtehtävissä
 9. ammatillisen toisen asteen ja amkien välinen tutkimusyhteistyö, miten tehdään ja kehitetään tulevaisuudessa
 10. tutkimustieto, ennakointitieto ja hallinnon selvitykset oppilaitoksen johtamisen apuvälineinä

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review).

Numeron teematoimittajina ovat Satakunnan ammattikorkeakoulusta Jari Multisilta, Sirpa Sandelin ja Sanna-Mari Renfors. Ammattikasvatuksen aikakauskirjan puolesta mukana ovat toimittajat Sonja Niiranen ja Eija Lehtonen.

Toimitusprosessin aikataulu:

Artikkelikäsikirjoitukset lähetetään 29.2.2024 mennessä osoitteeseen sirpa.sandelin@samk.fi

Ehdotuksessa tulee olla:

 • otsikko
 • lähdeviittaukset APA7-tyylin mukaisesti
 • kirjoittajien nimet ja yhteystiedot, yhteyshenkilönä toimiva kirjoittaja (’corresponding author’) alleviivattuna
 • enintään 500 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä
 • korkeintaan 5000 sanan laajuinen käsikirjoitus (ei-referoitavien tekstien korkeintaan 2500 sanaa)
 • lähdeluettelo

Yhteyshenkilönä toimivalle kirjoittajalle lähetetään palaute 15.2.2024 mennessä.

Kirjoitusohjeet:

Lehti noudattaa tarkasti APA:n mukaisia tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Tarkemmat lehden ohjeet voi katsoa verkkosivulta: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Kysy lisää: sirpa.sandelin@samk.fi

Julkaistu: 31.10.2023

Ammattikasvatuksen aikakauskirja