Tule vierailevaksi toimittajaksi teemanumeroon!

Etsimme mielenkiintoisia ja ajankohtaisia ehdotuksia Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2025 numeroiden teemoiksi!

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen (JUFO 1), erityisesti ammattikasvatuksen aihepiireihin keskittyvä julkaisu (https://akakk.fi ja https://journal.fi/akakk). Lehti ilmestyy sekä painetussa että sähköisessä muodossa.

Lehden neljästä vuosittain ilmestyvästä numerosta teemanumeroita voi tarjota kaikkiin paitsi ensimmäiseen (joka on perinteisesti ollut yleisnumero):

Numero 1 yleisnumero (ilmestyy 2025 maaliskuun loppuun mennessä)
Numero 2 teemanumero 1 (ilmestyy 2025 kesäkuun loppuun mennessä)
Numero 3 teemanumero 2 (ilmestyy 2025 syyskuun loppuun mennessä)
Numero 4 teemanumero 3 (ilmestyy 2025 joulukuun loppuun mennessä)

Teemanumero kokoaa yhteen referoituja ja ei-referoituja artikkeleita, joissa esitetyt tutkimustulokset tuovat uutta tietoa ja näkökulmia teemaan liittyen. Pääasiassa toivomme referee-menettelyn ehdot täyttäviä artikkeleita (käsikirjoitusten sanamäärä 5000), mutta myös ei-referoituja (sanamäärä 2500) voidaan julkaista. Edellä mainittuihin sanamääriin ei lueta tiivistelmää, lähteitä eikä liitteitä.

Teemanumero toimitetaan yhteistyössä lehden päätoimittajan ja toimittajien kanssa. Voit tehdä ehdotuksen yksin tai ryhmän kanssa. Kullekin teemanumerolle nimetään yhteyshenkilöksi yksi lehden toimittajista (Kaisa Hytönen, Eija Lehtonen, Maikki Pouta tai Anna Wallin).

 • Lehden toimittajat vastaavat referee-menettelyyn tarjottujen artikkelien arviointiprosessista (etsivät refereet ja hoitavat yhteydenpidon kirjoittajiin prosessin aikana).
 • Vierailevat toimittajat vastaavat
  • kirjoittajakutsun laatimisesta (mallipohja saatavilla),
  • arviointiin lähetettävien käsikirjoitusten valinnasta,
  • ei-referee artikkelien kommentoinnista ja arvioinnista sekä
  • pääkirjoituksen laatimisesta (voi olla referoitu tai referoimaton).

Jos mielessäsi on mielenkiintoinen aihe teemanumeroksi, jätä ehdotuksesi Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimitukseen (akakk@ottu.fi) 30.4.2024 mennessä. Lähetä samaan osoitteeseen viesti, jos tarvitset lisää aikaa teemanumeroehdotuksen laatimiseen. Lehden päätoimittaja (petri.nokelainen@tuni.fi) keskustelee mielellään kanssasi teeman soveltuvuudesta lehteen.

Teemanumeroehdotus on korkeintaan kahden sivun mittainen esitys, josta käy ilmi seuraavat tiedot:

 • Teemanumeron otsikko
 • Vierailevien toimittajien nimet, organisaatiot, yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus asiantuntijuudesta teeman parissa
 • Kuvaus tarkasteltavasta teemasta ja sen merkityksestä
 • Lista mahdollisista teemanumeroon tulevista artikkeleista (jos sellaisia on tiedossa)

Lehden aiempiin teemanumeroihin voit tutustua lehden Journal.fi sivulla (https://journal.fi/akakk ks. ”Arkistot”).

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta tekee päätöksen vuoden 2025 numeroiden teemoista 2024 kesäkuun kuluessa.

Julkaistu: 26.2.2024

Ammattikasvatuksen aikakauskirja