Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2014 artikkeli

Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin neljättä kertaa. Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta valitsi vuoden 2014 artikkeliksi KT Anne Virtasen, KT Päivi Tynjälän ja FT Anneli Eteläpellon artikkelin ”Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla”. Artikkeli on julkaistu lehden numerossa 4/2014.

Anne Virtaselle luovutettiin kunniakirja ja rahapalkinto AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien yhteydessä 23.11.2015 Helsingissä. (Kuva: Heta Rintala)

Julkaistu: 11.6.2015

Vuoden artikkelit

2021 - Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen avaintaidot, Eurooppalainen tutkintoviitekehys ja oppilaitosten opetussuunnitelmien kehittäminen

Reijo Miettinen, Tarja Lang, Leila Pehkonen, Kaisa Pihlainen

Lue uutinen Lue artikkeli

2021 - Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen avaintaidot, Eurooppalainen tutkintoviitekehys ja oppilaitosten opetussuunnitelmien kehittäminen

Reijo Miettinen, Tarja Lang, Leila Pehkonen, Kaisa Pihlainen

Lue uutinen Lue artikkeli

2020 - Kohti työelämätaitoja — Ammatillinen opiskelija oppijana työelämän projekteissa

Marjaana Kangas, Heli Ruokamo, Solja Upola

Lue uutinen Lue artikkeli

2019 - Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta

Auli Airila, Pauliina Mattila-Holappa, Anna-Leena Kurki, Mikko Nykänen

Lue uutinen Lue artikkeli

2018 - Tuen tarve, työelämäpainotteisuus ja itsenäisyyden vaatimus ammatillisen koulutuksen kontekstissa

Anna-Maija Niemi, Markku Jahnukainen

Lue uutinen Lue artikkeli

Lisää

Ammattikasvatuksen aikakauskirja