2022 - Opettajien näkemyksiä globaalien aiheiden käsittelystä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Suomessa

Riikka Suhonen, Hannele Cantell, Antti Rajala, Arto Kallioniemi

Lue uutinen Lue artikkeli

2021 - Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen avaintaidot, Eurooppalainen tutkintoviitekehys ja oppilaitosten opetussuunnitelmien kehittäminen

Reijo Miettinen, Tarja Lang, Leila Pehkonen, Kaisa Pihlainen

Lue uutinen Lue artikkeli

2020 - Kohti työelämätaitoja — Ammatillinen opiskelija oppijana työelämän projekteissa

Marjaana Kangas, Heli Ruokamo, Solja Upola

Lue uutinen Lue artikkeli

2019 - Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta

Auli Airila, Pauliina Mattila-Holappa, Anna-Leena Kurki, Mikko Nykänen

Lue uutinen Lue artikkeli

2018 - Tuen tarve, työelämäpainotteisuus ja itsenäisyyden vaatimus ammatillisen koulutuksen kontekstissa

Anna-Maija Niemi, Markku Jahnukainen

Lue uutinen Lue artikkeli

2017 - Students’ perception of learning innovation competences in activity-based learning environment

Meiju Keinänen, Annika Oksanen

Lue uutinen Lue artikkeli

2016 - Virtuaalisairaalapelin kehittäminen hoitotyön oppimisympäristöksi?

Sari Himanen, Eero Ropo

Lue uutinen

2015 - What triggers emotions in university teaching?

Liisa Postareff

Lue uutinen

2014 - Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

Anne Virtanen, Päivi Tynjälä, Anneli Eteläpelto

Lue uutinen

Ammattikasvatuksen aikakauskirja