Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden artikkeli 2020

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta on valinnut vuoden 2020 artikkeliksi Lapin koulutuskeskus REDU:n tutkijan Solja Upolan sekä Lapin yliopiston tutkijoiden Marjaana Kangaksen ja Heli Ruokamon artikkelin ”Kohti työelämätaitoja — Ammatillinen opiskelija oppijana työelämän projekteissa”. Artikkeli on julkaistu vuoden 2020 kolmannessa numerossa.

Toimituskunta perustelee valintaansa artikkelin ajankohtaisuudella ja onnistuneella lähestymistapavalinnalla:

  • Mielenkiintoisessa ja sujuvasti kirjoitetussa artikkelissa työelämätaitojen kehittymistä tarkasteltiin työelämälähtöisten projektien toteutuksen kautta.
  • Aineistoa oli kerätty monipuolisesti (kirjalliset tuotokset ja aivoriihityöskentely), ja opiskelijalähtöisesti.
  • Työssäoppimisen merkitys on kasvanut ammatillisessa koulutuksessa viime reformin jälkeen ja artikkeli tuo hienosti esille kokemuksia yhteiskunnallisesti merkittävästä kysymyksestä.

1 000 euron tunnustuspalkinnon saanut artikkeli julkistettiin 11.11.2021 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä Turussa, Turun ammattikorkeakoululla. Tunnuspalkinnon kirjoittajille luovuttivat Ammattikasvatuksen aikakauskirjan päätoimittaja prof. Petri Nokelainen ja toimitussihteeri Silja Rajala.

Kuvassa edessä vasemmalta oikealle Marjaana Kangas, Solja Upola ja takana Heli Ruokamo (kuva: Silja Rajala)

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta on vuodesta 2011 lähtien valinnut lehdessä julkaistujen tieteellisten referoitujen artikkelien joukosta vuosittain vuoden artikkelin ja artikkelipalkinto juhlii tänä vuonna kymmenvuotisjuhlaa.

Tutustu myös toimituskunnan päätöstiedotteeseen ja lue vuoden artikkeli 2020.

Julkaistu: 12.11.2021

Vuoden artikkelit

2022 - Opettajien näkemyksiä globaalien aiheiden käsittelystä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Suomessa

Riikka Suhonen, Hannele Cantell, Antti Rajala, Arto Kallioniemi

Lue uutinen Lue artikkeli

2021 - Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen avaintaidot, Eurooppalainen tutkintoviitekehys ja oppilaitosten opetussuunnitelmien kehittäminen

Reijo Miettinen, Tarja Lang, Leila Pehkonen, Kaisa Pihlainen

Lue uutinen Lue artikkeli

2020 - Kohti työelämätaitoja — Ammatillinen opiskelija oppijana työelämän projekteissa

Marjaana Kangas, Heli Ruokamo, Solja Upola

Lue uutinen Lue artikkeli

2019 - Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta

Auli Airila, Pauliina Mattila-Holappa, Anna-Leena Kurki, Mikko Nykänen

Lue uutinen Lue artikkeli

2018 - Tuen tarve, työelämäpainotteisuus ja itsenäisyyden vaatimus ammatillisen koulutuksen kontekstissa

Anna-Maija Niemi, Markku Jahnukainen

Lue uutinen Lue artikkeli

Lisää

Ammattikasvatuksen aikakauskirja