Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2019 artikkeli

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta on valinnut vuoden 2019 artikkeliksi Työterveyslaitoksen tutkijoiden Auli Airilan (nykyisin tutkijana Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa), Pauliina Mattila-Holapan, Anna-Leena Kurjen ja Mikko Nykäsen artikkelin ”Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta”. Artikkeli on julkaistu vuoden 2019 toisessa numerossa.

Toimituskunta perustelee valintaansa artikkelin ajankohtaisuudella ja onnistuneella lähestymistapavalinnalla:

  • Artikkelin tulokulma on erittäin perusteltu, koska työelämälähtöistä oppimista tutkittaessa näkökulma rajautuu usein oppilaitokseen, opiskelijoihin ja joskus myös tiivistä oppilaitos- tai hankeyhteistyötä tekeviin työelämäkumppaneihin.
  • Artikkeli perustuu varsin laajaan kyselyaineistoon ja tilastollisiin analyyseihin, ja tämä mahdollistaa myös kriittisten näkökulmien ja kehittämiskohteiden esiin nostamisen.
  • Artikkelin tulokset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja kiinnittävät huomiota ammatillisen koulutuksen reformin myötä keskeiseksi tulleen työpaikalla oppimisen ongelmakohtiin ja kehittämisen haasteisiin.

500 euron tunnustuspalkinnon saanut artikkeli julkistettiin 10.11.2020 AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä Helsingissä, Arcadassa. Tunnuspalkinnon saajan julkisti Ammattikasvatuksen aikakauskirjan päätoimittaja prof. Petri Nokelainen.

Julkaistu: 10.11.2020

Vuoden artikkelit

2022 - Opettajien näkemyksiä globaalien aiheiden käsittelystä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Suomessa

Riikka Suhonen, Hannele Cantell, Antti Rajala, Arto Kallioniemi

Lue uutinen Lue artikkeli

2021 - Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen avaintaidot, Eurooppalainen tutkintoviitekehys ja oppilaitosten opetussuunnitelmien kehittäminen

Reijo Miettinen, Tarja Lang, Leila Pehkonen, Kaisa Pihlainen

Lue uutinen Lue artikkeli

2020 - Kohti työelämätaitoja — Ammatillinen opiskelija oppijana työelämän projekteissa

Marjaana Kangas, Heli Ruokamo, Solja Upola

Lue uutinen Lue artikkeli

2019 - Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta

Auli Airila, Pauliina Mattila-Holappa, Anna-Leena Kurki, Mikko Nykänen

Lue uutinen Lue artikkeli

2018 - Tuen tarve, työelämäpainotteisuus ja itsenäisyyden vaatimus ammatillisen koulutuksen kontekstissa

Anna-Maija Niemi, Markku Jahnukainen

Lue uutinen Lue artikkeli

Lisää

Ammattikasvatuksen aikakauskirja