Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden artikkeli 2017

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta on valinnut vuoden 2017 artikkeliksi KM Meiju Keinäsen ja KK Annika Oksasen artikkelin ”Students’ perception of learning innovation competences in activity-based learning environment”.  Vertaisarvioitu artikkeli julkaistiin vuoden 2017 neljännessä aikakauskirjanumerossa.

Toimituskunta perustelee valintaa seuraavasti:
”Vuoden 2017 artikkelipalkinnon saaneen tekstin aihe on mielenkiintoinen, ajankohtainen ja tärkeä ammattikorkeakouluopetuksen ja -pedagogiikan kehittämisessä. Tämä tieteellinen artikkeli on kirjoitettu siten, että se puhuttelee tutkijoiden lisäksi myös opettajia tarjoten heille pohdinnan aiheita ja työvälineitä korkeakoulukäytänteiden kehittämiseen siten, että ne vastaisivat paremmin tämän päivän työelämän vaatimuksiin.”

Artikkelipalkinto jaettiin AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä Espoossa Annika Oksaselle (kuvassa vasemmalla) ja Meiju Keinäselle (kuvassa oikealla) keskiviikkona 28. marraskuuta 2018. (Kuva: Tuulikki Similä)

Tutustu toimituskunnan Vuoden artikkeli 2017 -päätöstiedotteeseen ja lue palkittu artikkeli Ammattikasvatuksen aikakauskirjan 4/2017 –verkkoversiosta.

 

Julkaistu: 29.11.2018

Vuoden artikkelit

2022 - Opettajien näkemyksiä globaalien aiheiden käsittelystä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Suomessa

Riikka Suhonen, Hannele Cantell, Antti Rajala, Arto Kallioniemi

Lue uutinen Lue artikkeli

2021 - Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen avaintaidot, Eurooppalainen tutkintoviitekehys ja oppilaitosten opetussuunnitelmien kehittäminen

Reijo Miettinen, Tarja Lang, Leila Pehkonen, Kaisa Pihlainen

Lue uutinen Lue artikkeli

2020 - Kohti työelämätaitoja — Ammatillinen opiskelija oppijana työelämän projekteissa

Marjaana Kangas, Heli Ruokamo, Solja Upola

Lue uutinen Lue artikkeli

2019 - Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta

Auli Airila, Pauliina Mattila-Holappa, Anna-Leena Kurki, Mikko Nykänen

Lue uutinen Lue artikkeli

2018 - Tuen tarve, työelämäpainotteisuus ja itsenäisyyden vaatimus ammatillisen koulutuksen kontekstissa

Anna-Maija Niemi, Markku Jahnukainen

Lue uutinen Lue artikkeli

Lisää

Ammattikasvatuksen aikakauskirja